top of page
GDPR OCH POLICY

Läs om vår GDPR policy här

Policy för användande av texter och bilder

 

Svenska Karatedo Wadokai (SKW) Logotyp finns att beställas från kansliet. Nedan är gällande riktlinjer för användande.
 

 • SKW medlemsföreningar har tillstånd att använda wadokais logotyper på föreningens hemsidor, brevpapper, bulletiner och annat tryckt material som återger eller marknadsför föreningens verksamhet. 
   

 • SKW instanser inom organisationen, såsom organisationsledning, kommittéer, arbetsutskott samt medlemsföreningarnaföreningarna, får använda logotypen i korrespondens, trycksaker, digitala kanaler och annat som beskriver, marknadsför eller återger verksamheten.
   

 • Ingen annan aktör än SKW får använda förbundets namn eller logotyp som enskilt märke för marknadsföring eller försäljning av produkter eller tjänster.
   

 • Enskild individ får som princip inte använda förbundets namn och logotyp. Tillstånd för undantag från detta kan endast fås efter förfrågan hos SKF kansli.
   

 • Förbundets namn och logotyp får inte användas i samband med konkurrerande eller olaglig verksamhet. Den får inte heller användas eller placeras på sådant sätt vilket kan uppfattas som kränkande eller olämpligt enligt förbundets övriga riktlinjer och stadgar.
   

 • Logotypen skall vid färgåtergivning återges korrekt. Uppgift om detta kan erhållas från förbundskansliet.

bottom of page