SOMMARLÄGER

2022

SVENSKA KARATEDO WADOKAI

Mer information kommer våren 2022.

Håll ögonen öppna här eller vår facebooksida efter uppdateringar. Anmäl dig gärna även till vårt nyhetsbrev.

ANMÄLAN SOMMARLÄGER 2022
ÖPPNAR VÅREN 2022