top of page

SVENSKA KARATEDO WADOKAI GRADERING


Svenska Karatedo Wadokai (SKW) är ansluten till Wadokai i Japan (JKF-Wadokai, officiell Wadoryu group inom Japan Karate Federation) och Federation of Wadokai Europe(FWE).

Svenska Karatedo Wadokai följer tekniskt linjen av Wadoryu Karate som grundades av Sensei Ohtsuka Hironori (1892-1982).

Högkvarter för Svenska Karatedo Wadokai finns hos Karateklubb Samurai-dojo (etablerad 1969) i Göteborg, Sverige. Svenska Karatedo Wadokai firade 50-årsjubileum 25:e november 2019.

Graderingar

Kyu Graderingar handhas i varje medlemsklubb enligt SKW's 'Tränings- och Graderingsprogram. Går att beställa här
Dan-graderingar tas hand om av Svenska Karatedo Wadokai (SKW) s graderingoskommitte som innehåller examinators licens från Japannska Wadokai:


Carl-Sixten Ullgren 6:e dan  (2:a klass examinator)
Hado Catic 6:e dan (2:a klass examinator)
Fred Jarbro 6:e dan (2:a klass examinator)
Dumas Lopez 5:e dan  (2:a klass examinator) 

Jon Höglind 4:e dan (3:e klass examinator) 

Dan-graderingsprogram

Enligt Wadokai's grundtekniker
Junzuki, Kette Junzuki, Gyakuzuki, Kette Gyakuzuki, Junzuki Tsukkomi, Kette Junzuki Tsukkomi, Gyakuzuki Tsukkomi, Kette Gyakuzuki Tsukkomi, Tobikomizuki, Nagashizuki

Eventuellt ett par spark-kombinationer.

Kata

 • Pinan Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan
  Wadoryu Karatens grundare Ohtsuka Sensei betonar att Pinan Kata är kärnan av Wadoryu Karate

 • Naifanchi, Seishan, Kushanku, Chinto
  Ohtsuka Sensei betonar att Wado utövare skall träna de 9 Kata

 • Nidan - en extra Kata

 • Sandan - två extra Kata

 • Yondan - tre extra Kata

 • Godan - fyra extra Kata


Kumite

 • Ohyo Gumite 1 - 8
  Ohyo Gumite skapades av Sensei Tatsuo Suzuki i Europa och inte tränas i Japan, men om man följer principerna är de utmärkta partekniker.

 • Kihon Kumite 1 - 10
  Kihon Kumite serie är en kärna i Wadoryu Karate, Svart bälte innehavare genom SKW bör ha kunskap i de 10 teknikerna.

 • Jiyu Kumite - fri-fighting

SKW vill värdera graderingsdeltagare inte bara kvalitativt utan även kvantitativt.


TEORIPROV

SKW's dangradsinnehavare bör ha grundläggande kunskap om Budo. Läs boken 'Introduktion till Budo' av Shinji Nakabayasi, översättning till svenska Shingo Ohgami och svara på frågorna listade nedan. Boken går att beställa här


Shodan: 3 valfria frågor
Nidan: 4 valfria frågor 
Sandan: 5 valfria frågon osv.

 1. Vad är modern Budo?

 2. Nakabayashi säger att Budo är en utbildning genom hela livet. Beskriv vad han menar.

 3. Om vi uppfattar modern Budo som utbildning, vilken människobild har Nakabayashi.

 4. En egenskap av Budo är kultur - vad menar Nakabayashi med de?

 5. Nakabayashi säger att 'Budo kan man inte tala om ...... utom teknik. Beskriv vad han menar.

 6. En annan egenskap av Budo är Kata - vilken betydelse har 'Kata' för Budo?

 7. Beskriv 'Keiko's' betydelse i Budo.

 8. Vad betyder 'Ji-Ri Icchi' och vilken betydelse har det i Budons värld?

 9. Nakabayashi tycker motsats till Zeami's blommor och frö. Varför?

 10. Vilken betydelse har 'Mujo' i Budos väsen?

 11. Nakabayashi säger att 'Gyo är en handling för att förverkliga värdet av ...........' av Budo. Hur så?

 12. Nakabayashi gör en klar skillnad mellan Budo och Sport. Beskriv hans inställning.

 13. Så söks Budoträningens idé och värde som överstiger vinst och förlust. Vad menar Nakabayashi med det?

Graderingens Historia

Var god och läsa 'Karatens Historia' del 11 (1999-Nr.2) och del 12 (1999-Nr.4)

SKW Graderingsavgifter.jpg
Graderingshäfte.png

Svenska Karatedo Wadokai 

Tränings och Graderingsprogram

Finns till vuxna och barn för 

Självkostnadspris 80kr

Köp på dinklubb eller kontakta oss

Se alla Wadokai publikationer

bottom of page