top of page

Välkommen till SKWs nya hemsida

Vi har under flera år arbetat med att implementera vår nya grafiska profil och som ett led i detta en helt ny hemsida. Vi har arbetat med målet att göra vårt innehåll maximalt lättillgängligt och överblickbart. Nytt är också att vi delar upp Wadokai och Samurai dojo i separata hemsidor, även det för att göra informationen så tydlig som möjligt. Vi hoppas att ni ska ha lika mycket behållning av hemsidan som vanligt.


Commentaires


bottom of page