top of page
SVENSKA KARATEDO WADOKAI STYRELSE
För allmänna frågor till hela styrelsen vänligen skicka ett mail till info@wadokai.s
Nedladdningar:
GDPR OCH POLICY
Ansökan om utdrag ur belasningsregistret för ledare
Ordförande
Carl-Sixten Ullgren 6-dan
Vice ordförande
Hado Catic 6-dan
Suppleant
Peter Ohgami 3-dan
bottom of page