top of page

SVENSKA KARATEDO WADOKAI RITNLINJER ANG CORONA 2019-nCov

Läs vårt dokument med riktlinjer här:

 

Nedladdningsbart dokument

I dagsläget kommer inte några planerade aktiviteter att ställas in, såvida inte direkt karantän finns i inreselandet, däremot ske på frivillig basis.

För de som väljer att resa uppmanar vi till att följa Folkhälsomyndighetens råd till resenärer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Vidare uppmanar vi till att den enskilde tar eget ansvar i att hålla sig informerad kring utvecklingen av spridning samt tar del av UDs rekommendationer för de länder som är aktuella:

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/01/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

bottom of page