VÄLKOMMEN TILL SVENSKA WADOKAI

VINTERLÄGER INSTÄLLT

Den fortsatt rådande situationen i Sverige och i övriga världen, på grund av covid 19-pandemin, gör det omöjligt för oss att träna under normala förutsättningar och omständigheter.

 

För att minska risken för spridning av corona-viruset är vi tvungna att bl a följa de regler, rekommendationer mm som framtagits av Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter. Vi inom styrelsen har följt och följer den fortsatta utvecklingen och kan konstatera att restriktionerna kommer att vara fortsatt gällande en tid framöver.

 

Med anledning av ovan finner vi det därför omöjligt att genomföra även årets vinterläger. 

 

Vi får nu hoppas på att de åtgärder som vidtagits leder till en minskad spridning av viruset och att läget i landet så snart som möjligt kan återgå till det normala.

 

Trots den rådande situationen hoppas vi att ni och era klubbmedlemmar inte misströstar utan försöker att hålla igång så gott det går, även om träningen nu till största delen blir på egen hand.

 

Vi från styrelsen hoppas att ni alla får vara friska och att vi får möjlighet att ses snart. Glöm inte att ta vara på varandra.

 

 

Med vänlig hälsning

Calle            Hado            Peter

Vi är en av Sveriges äldsta karateföreningar grundad 1969 av Shingo Ohgami Sensei.

 

Vi består idag av 17 klubbar runt hela Sverige med vänklubbar runt om i världen.

Läs mer om vår verksamhet här

SVENSKA KARATEDO WADOKAI

VALHALLAGATAN 3
M. INFO@WADOKAI.SE
BG 289-9961

© svenska karatedo wadokai 2020