arrow Wadokai arrow Svenska Karatedo Wadokai arrow Swedish Karatedo Wadokai (SKW) - Gradering
 • Swedish
 • English
Swedish Karatedo Wadokai (SKW) - Gradering Skriv ut

Swedish Karatedo Wadokai  (SKW) - Gradering


Svenska Karatedo Wadokai (SKW) är ansluten till Wadokai i Japan (JKF-Wadokai, officiell Wadoryu group inom Japan Karate Federation) och Federation of Wadokai Europe(FWE).

Svenska Karatedo Wadokai följer tekniskt linjen av Wadoryu Karate som grundades av Sensei Ohtsuka Hironori (1892-1982).

Högkvarter för Svenska Karatedo Wadokai finns hos Karateklubb Samurai-dojo (etablerad 1969) i Göteborg, Sverige. Svenska Karatedo Wadokai har firat sitt 35 års jubileum 25:e november 2006.

Graderingar:

  Kyu Graderingar handhas i varje medlems klubb enligt SKW's 'Träning- och Graderingsprogram.
  Dan Graderingar tas hand om av Svenska Karatedo Wadokai (SKW) s graderingoskommitte som innehåller examinators licens från Japannska Wadokai:

  Shingo Ohgami 8:e dan (1:a klass examinator)
  Hado Catic 6:e dan (2:a klass examinator)
  Fred Jarbro 6:e dan (2:a klass examinator)
  Ulf Klar 6:e dan  (2:a klass examinator)
  Palau Lopes 6:e dan  (2:a klass examinator)
  Thomas Tössbrant 6:e dan  (2:a klass examinator)
  Carl-Sixten Ullgren 6:e dan  (2:a klass examinator)
  Dumas Lopez 5:e dan  (2:a klass examinator)

  Jon Höglind 4:e dan (3:e klass examinator) 

  Dan-graderingsprogram:

  Enligt Wadokai's grundtekniker
  Junzuki, Kette Junzuki, Gyakuzuki, Kette Gyakuzuki, Junzuki Tsukkomi, Kette Junzuki Tsukkomi, Gyakuzuki Tsukkomi, Kette Gyakuzuki Tsukkomi, Tobikomizuki, Nagashizuki

  Eventuellt ett par spark-kombinationer.

  Kata

  • Pinan Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan
   Wadoryu Karatens grundare Ohtsuka Sensei betonar att Pinan Kata är kärnan av Wadoryu Karate
  • Naifanchi, Seishan, Kushanku, Chinto
   Ohtsuka Sensei betonar att Wado utövare skall träna de 9 Kata
  • Nidan - en extra Kata
  • Sandan - två extra Kata
  • Yondan - tre extra Kata
  • Godan - fyra extra Kata


  Kumite

  • Ohyo Gumite 1 - 8
   Ohyo Gumite skapades av Sensei Tatsuo Suzuki i Europa och inte tränas i Japan, men om man följer principerna är de utmärkta partekniker.
  • Kihon Kumite 1 - 10
   Kihon Kumite serie är en kärna i Wadoryu Karate, Svart bälte innehavare genom SKW bör ha kunskap i de 10 teknikerna.
  • Jiyu Kumite - fri-faiting

  SKW vill värdera graderingsdeltagare inte bara kvalitativt utan även kvantitativt.


   Teoriprov

   SKW's dangradsinnehavare bör ha grundläggande kunskap om Budo. Läs boken 'Introduktion till Budo' av Shinji Nakabayasi, översättning till svenska Shingo Ohgami och svara på frågorna listade nedan.
   Shodan: 3 valfria frågor
   Nidan: 4 valfria frågor
   Sandan: 5 valfria frågon osv.

   1. Vad är modern Budo?
   2. Nakabayashi säger att Budo är en utbildning genom hela livet. Beskriv vad han menar.
   3. Om vi uppfattar modern Budo som utbildning, vilken människobild har Nakabayashi.
   4. En egenskap av Budo är kultur - vad menar Nakabayashi med de?
   5. Nakabayashi säger att 'Budo kan man inte tala om ...... utom teknik. Beskriv vad han menar.
   6. En annan egenskap av Budo är Kata - vilken betydelse har 'Kata' för Budo?
   7. Beskriv 'Keiko's' betydelse i Budo.
   8. Vad betyder 'Ji-Ri Icchi' och vilken betydelse har det i Budons värld?
   9. Nakabayashi tycker motsats till Zeami's blommor och frö. Varför?
   10. Vilken betydelse har 'Mujo' i Budos väsen?
   11. Nakabayashi säger att 'Gyo är en handling för att förverkliga värdet av ...........' av Budo. Hur så?
   12. Nakabayashi gör en klar skillnad mellan Budo och Sport. Beskriv hans inställning.
   13. Så söks Budoträningens idé och värde som överstiger vinst och förlust. Vad menar Nakabayashi med det?

    

   Graderingens Historia

   Var god och läsa 'Karatens Historia' del 11 (1999-Nr.2) och del 12 (1999-Nr.4) 

       
      Svenska Wadokai - Karateklubb Samurai Dojo
      Valhallagatan 3, Box 5231 S-402 24 Göteborg Sweden    
      Tel: (+46) 705 - 71 69 63     info@wadokai.se     www.wadokai.se
      © wadokai.se, 2019

      Följ oss på Facebook