arrow Wadokai arrow Swedish Karatedo Wadokai arrow Swedish Karatedo Wadokai (SKW) - Gradings
 • Swedish
 • English
Swedish Karatedo Wadokai (SKW) - Gradings Print

Swedish Karatedo Wadokai  (SKW) - Gradings


Swedish Karatedo Wadokai(SKW) is affiliated to Wadokai in Japan (JKF-Wadokai, official Wadoryu group within Japan Karate Federation) and Federation of Wadokai Europe (FWE).

SKW follows technically the line of Wadoryu Karate which was founded by Sensei Ohtsuka Hironori (1892-1982).

The headquarters of SKW is located at Karateklubb Samurai-dojo (established 1969) in Gothenburg, Sweden. SKW has celebrated her 25 years anniversary on 30th November 1996.

Gradings:

Kyu Gradings should be taken care at each clubaccording to 'Träning och Graderingsprogram' of SKW

Dan Gradings should be taken care by  Svenska Karatedo Wadokai (SKW) s gradingscommittee who  have examiner license från Wadokai Japan:

Shingo Ohgami 8:th dan (1:st klass examiner)

Hado Catic 6:th dan (2:nd klass examiner)

Fred Jarbro 6:th dan (2:nd klass examiner)

Ulf Klar 6:th dan (2:nd klass examiner)

Palau Lopes 6:th dan (2:nd klass examiner)

Thomas Tössbrant 6:th dan (2:nd klass examiner)

Carl-Sixten Ullgren 6:th dan (2:nd klass examiner)

Dumas Lopez 5:th dan (2:nd klass examiner)

Jon Höglind 4:th dan (3:rd klass examiner) 

Dan Graderingsprogram:

Wadokai's basic techniques

Junzuki, Kette Junzuki, Gyakuzuki, Kette Gyakuzuki, Junzuki Tsukkomi, Kette Junzuki Tsukkomi, Gyakuzuki Tsukkomi, Kette Gyakuzuki Tsukkomi, Tobikomizuki, Nagashizuki

Eventually a couple of kick combinations.

Kata

Pinan Shodan, Nidan, Sandan, yondan, Godan

Wadoryu Karates founder Ohtsuka Sensei emphasizes that Pinan Kata are the cores of Wadoryu Karate

Naifanchi, Seishan, Kushanku, Chito

Ohtsuka Sensei declares that Wado practisoners should practise 9 Kata

Nidan - one extra Kata

Sandan - two extra Kata

Yondan - three extra Kata

Godan - four extra Kata

Kumite

Ohyo Gumite 1 - 8

Ohyo Gumite has been created by Sensei Tatsuo Suzuki in Europe and not practised in Japan, but if we follow the principles of movements, they are excellent pair techniques.

Kihon Kumite 1 - 10

Kihon Kumite series are the core of Wadoryu Karate Black belst through SKW should have knowledge of these 10 techniques.

SKW's grading would like to check the candidates not only by the quality but also by the quantity of their techniques. 

Theori tests - only for the SKW members.

SKW's Dan grad innhavare bör ha något kunskap om Budo. Läs boken 'Introduktion till Budo' och svara på följande frågor. Shodan: välja 3 frågor, Nidan: 4 frågor Sandan 5 frågon mm.

1. Vad år modern Budo?

2. Nakabayashi säger att Budo är en utbildning genom hela livet. Beskriv vad han menar.

3. Om vi uppfattar modern Budo som utbildning, vilken människobild har Nakabayashi.

4. En egenskap av Budo är kultur - vad menar Nmakabayashi med de?

5. Nakabayashi säger att 'Budo kan man inte tala om ...... utom teknik. Beskriv vad han menar.

6. En annan egenskap av Budo är Kata - vilken betydelse har 'Kata' för Budo?

7. Beskriv 'Keiko's' betydelse i Budo.

8. Vad betyder 'Ji-Ri Icchi' och vilken betydelse har det i Budons värld?

9. Nakabayashi tycker motsats till Zeami's blommor och frö. Varför?

10. Vilken betydelse har 'Mujo' i Budos väsen?

11. Nakabayashi säger att 'Gyo är en handling för att förverkliga värdet av ...........' av Budo. Hur så?

12. Nakabayashi gör en klar skillnad mellan Budo och Sport. Beskriv hans inställning.

13. 'Så söks Budoträning idé och värde som överstiger vinst och förlust. 'Vad menar Nakabayashi med det?

 

History of grading

I have written an article about the history of grading in the belletin 'Svenska Wadokai' 1999- No.2 and No.4 (in Swedish). 

Click here for the English version.  

   
  Svenska Wadokai - Karateklubb Samurai Dojo
  Valhallagatan 3, Box 5231 S-402 24 Göteborg Sweden    
  Tel: (+46) 705 - 71 69 63     info@wadokai.se     www.wadokai.se
  © wadokai.se, 2020

  Follow us on Facebook