arrow Samurai Dojo arrow Barnverksamhet
  • Swedish
  • English
Barnverksamhet Skriv ut

Samurai-Dojos barnsida


Karate för Barn och ungdom


Karateklubb Samurai-dojo (KSD) betraktar Karate som den mest anpassade aktiviteten även för barn. KSD är lite av en  pionjär när det gäller barnverksamheten inom Karaten. KSD började redan med  barngrupper 1977. Vi hoppas att många barn upplever det  positiva med karaten genom att träna på Samurai-dojo.

Varför är Karate bra för barn?

1. Allsidighet

I Karate använder man hela kroppen lika mycket. Alltså använder man inte bara höger arm/ben  utan även  vänstersidan lika mycket. Karateträning ger en allsidig motion.

2. Karate ger bra grund för andra idrotter

Eftersom Karateträning är allsidig, kan den ge barn och ungdomar ett bra komplement till andra idrotter såsom fotboll, handboll och ishockey.

3. Ingen utslagning

I de idrottsgrenar där en tävling är viktigast, sker en sorts utslagning och därmed alienation. I fotboll t.ex. finns det spelare som får spela mycket och de som inte alls får vara med och spela,vilket är ganska tråkigt för dem som inte får vara med. I livet vet man aldrig, de som kanske inte är så duktiga idag kan bli duktigare senare i livet. Det får inte ske någon sorts utslagning eller alienation. Hos KSD får alla träna lika mycket.

4. Kamratskap

Det är viktigt att ha kamrater i livet. Alla är lika viktiga. Under sådana villkor är det lättare att skapa riktig kamratskap än i en konkurrenssituation.

5. Koordination - bättre i studier

I Karate använder man hela kroppen lika mycket. Alltså ska man alltid lära sig att koordinera hela kroppen. Att koordinera kroppen är samtidigt att koordinera hjärnan. Enligt en japansk undersökning uppnår de barn som tränar Karate bättre resultat i sina studier. Genom att koordinera hjärnan kan man studera bättre.

6. Discplin och att ansvara själv

Hos KSD skall alla städa lokalen. Lokalen skall vara lika ren före som efter allas besök på klubben. Alla människor smutsar ner omedvetet på något sätt. T.ex. blir ingången smutsigare varje dag om det inte städas. Alla vill vi ha en ren och fräsch ingång och tränngslokal att komma till. Vi måste alla lära oss att ansvara för oss själva. Jag har två söner som förr i tiden lirade ishockey, jag kom ofta till deras ishockeymatcher. Det är inte bara barn som slänger papper på golvet utan även mammor och pappor. Otroligt men sant. Något som inte får ske i en karateklubb.

De som håller med oss är välkomna till Karateklubb Samurai-dojo.

Samurai-dojo har åldersgräns 10 år. 7-9 år kan vara med om en förälder är med.

Shingo Ohgami, 8:e dan
Chefsinstruktör

 Bilder från Kodomo Cup

 
Svenska Wadokai - Karateklubb Samurai Dojo
Valhallagatan 3, Box 5231 S-402 24 Göteborg Sweden    
Tel: (+46) 705 - 71 69 63     info@wadokai.se     www.wadokai.se
© wadokai.se, 2019

Follow us on Facebook