arrow Taichi Chuan
 • Swedish
 • English
Taichi Chuan Skriv ut

Vad är Taichi Chuan?

Taichi Chuan är ursprungligen en kampkonst från Kina för att utveckla inre energi. Denna inre energi är effektiv både i kamp och för hälsa. Idag tränar man Taichi för hälsan, inte bara fysisk hälsa utan även mental hälsa.

Unikt med Taichi Chuan som kampkonst är att rörelser i Taichi Chuan skall utföras så avslappnad som möjligt i kombination med andning. På så sätt kan man få effekten av meditation genom Taichi Chuan träning.

Chi (=inre energi) är ett kinesiskt sätt att uttrycka hur vi kan använda vår energi effektivt. Endast energin för ändamålet (t.ex. att slå) skall användas. På så sätt skiljer inte Taichi från andra kamp konster.

Taichi Chuan som självförsvar

Taichi Chuan kommer från kampkonst. Alla rörelser i Taichi Chuan är baserad på kamptekniker. Principen i Taichi Chuan är att utveckla skicklighet i en kamp. Om man tränar på rätt sätt under en lång tid, så är Taichi Chuan använbar i självförsvar.

Taichi Chuan för hälsa

De flesta tränar Taichi för hälsan. Att slappna av och andas djup och långsamt är grunden till god hälsa. Träning i Taichi Chuan kan man kalla för meditation i rörelse.

Taichi skolor

Det finns olika skolor i Taichi Chuan. De följande skolorna är mest kända.
 • Chen-skola – inkluderar några snabba röresler, betraktas som den ursprungliga formen av Taichi
 • Yang-skola – mjuk stil, mest utbrett över hele världen
 • Wu-skola – kommer ifrån Yang-skola (Wu Chian Chyan, 1870-1942)
 • Wu-skola - ifrån Yang-skola (Wu Yu Hsing, 1912-1880)
 • Sun-skola – en blandning av Hsing-I Chuan och Pakua Chuan (Sun Lu Tang, 1861-1932)

24-form – Förenklad Taichi Chuan

1955 fastställde Kinas sportkomitté 24-formen som introduktions form. Gamla former var för långa och repeterade samma rörelser flera gånger. 24-formen är standardiserad för nybörjare. 24-formen är gjort från Yang-stil Taichi Chuan.

Taichi för Nybörjare

taichi.jpg
  
Innehåll: Presentation av 24 formen av Taichi Chuan.

Pris: 160 SEK

Övrig info:
 • ISBN 91 970231-40
 • Svenska
 • 128 sidor
 • A-5
 
Svenska Wadokai - Karateklubb Samurai Dojo
Valhallagatan 3, Box 5231 S-402 24 Göteborg Sweden    
Tel: (+46) 705 - 71 69 63     info@wadokai.se     www.wadokai.se
© wadokai.se, 2020

Följ oss på Facebook